A Kálmán Imre Művelődési Központ pályázatot hirdet a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad – SzínpART  büfé üzemeltetésére 2023. június 01. – 2023. augusztus 31. közötti időszakra. A bérleti jogviszony két büfére terjed ki, amelyek az előadások előtt és azok szünetében a fellépőket és a közönséget szolgálja ki. Előadásnapokon a nyitva tartás kötelező. Az előadások száma a szezonban minimum 10 db és az ehhez tartozó próbák. A büfék egyedi mérőkkel felszereltek, a bérleti díj tartalmazza a szemétszállítás költségét.

A nyertes pályázóval szerződést köt a Megbízó. A pályázónak ez alapján a bérleti időszakra két havi óvadékot (mely a szerződés lejártakor minden szerződéses feltétel teljesülése esetén visszajár), valamint bérleti díjat kell fizetnie. Magánszemélyek nem pályázhatnak. A szerződés a fenti határozott időtartamra jön létre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes elképzeléseit a két büfé üzemeltetéséről, amelyen belül külön részletezést igényel a büfék kínálata, valamint az ott tervezett árak alkalmazása;
– referenciát a pályázó által korábban üzemeltetett/bérelt vendéglátóipari egységek tulajdonosaitól;
– a pályázó által jelenleg és korábban üzemeltetett vendéglátóipari egységek felsorolását;
– a pályázó cégkivonatát és aláírási címpéldányát;
– a pályázó jogi személyiségű gazdasági társaság utolsó egy évének mérlegét és eredménykimutatását; jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén mérlegét;
– a pályázó a büfék környezetbarát üzemeltetésre vonatkozó koncepcióját röviden;
– igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincsen adó-, vám- és TB tartozása;
– a pályázó által vállalt havi bérleti díj pontos megjelölését.

A pályázat elbírálásánál kizáró okot jelent, ha a pályázó végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, ha a pályázó tevékenységi körében egy évnél rövidebb idő óta szerepel a vendéglátási tevékenység. A pályázó magára nézve kötelezőként kell elfogadja a felhíváshoz tartozó szerződéstervezetet, és vállalja az abban foglaltak teljesítését.

A KIMK lehetőséget biztosít helyszínbejárásra erre bejelentkezni e-mailen lehet: gazdasag@kulturkozpont-siofok.hu .

A szerződéstervezet e-mail-ben igényelhető. A pályázattal kapcsolatos minden további információ: Ferge Szilvia, gazdasági asszisztensnél kérhető: (gazdasag@kulturkozpont-siofok.hu) 06 84 311 855 / 114.

A pályázatok beadásának határideje és helye: 2023. június 05. 10.00 óra, Kálmán Imre Művelődési Központ gazdasági iroda, 8600 Siófok, Fő tér 2.

A pályázatok benyújtását követően, a bírálati szakaszban személyes egyeztetésre is sor kerül a művelődési központ vezetésével. Szerződéskötésre június 6-én kerül sor.

büfé_pályázat